692 602 745 siemaszkiewicz@wp.pl

SZYBKO, PROFESJONALNIE I SKUTECZNIE

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO OD 1986 ROKU

Witam! Tu znajdą Państwo profesjonalną obsługę tłumaczeniową w języku niemieckim – Wodzisław Śląski, Rybnik i okolice

Phone

TEL. 692 602 745

Email

siemaszkiewicz@wp.pl

Office

ul. Wodzisławska 88, 44-352 Czyżowice

 

 

Hours

Pon – Pt: 8:00 do 11:00 / 17:00 do 21:00

Oferta

Tłumaczenia ustne

• negocjacje handlowe
• zgromadzenia wspólników, narady firmowe
• konferencje, kursy, szkolenia
• podpisywanie aktów notarialnych (zakładanie spółki, pełnomocnictwa, akty sprzedaży)
• rozmowy telefoniczne na zlecenie klienta
• śluby i inne uroczystości
• wykłady

Tłumaczenia pisemne

• dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego za granicą)
• dokumenty szkolne (świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomu)
• akty i czynności notarialne (umowy spółki, transakcje zakupu nieruchomości, pełnomocnictwa)
• dokumenty z zakresu prawa pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o niezdolności do pracy, orzeczenia o niepełnosprawności)
• dokumenty policyjne i sądowe (wyroki, postanowienia, zaświadczenia o kradzieży, zaświadczenia o niekaralności)
• dokumenty urzędowe (decyzje administracyjne)
• dokumenty handlowe, księgowo-podatkowe, raporty giełdowe (faktury, sprawozdania okresowe i roczne)
• dokumenty techniczne (instrukcje obsługi, gwarancje)
• dokumenty samochodowe (karty pojazdu, dowody rejestracji, zaświadczenia o ubezpieczeniu pojazdu)
• dokumenty dotyczące nieruchomości (operaty szacunkowe, wyceny, opisy nieruchomości)
• dokumenty medyczne (wypisy ze szpitala, zwolnienia lekarskie, wyniki badań)
• korespondencja służbowa i prywatna

Cennik

Ceny urzędowe i umowne.

Stawki za sporządzenie tłumaczenia poświadczonego:

  • za sporządzenie tłumaczenia w dniu zlecenia stawka wzrasta o 100%,
  • za tłumaczenie tekstów specjalistycznych, sporządzonych, pismem ręcznym, trudnych do odczytania stawka wzrasta o 25%,
  • za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia, sporządzonego przez inną  osobę, wynagrodzenie wynosi 50% stawki przewidzianej za tłumaczenie,
  • za sprawdzenie i poświadczenie kopii dokumentu, sporządzonego przez  nną osobę, wynagrodzenie wynosi 30% stawki przewidzianej za tłumaczenie.

Formularz kontaktowy:

Maria Siemaszkiewicz

ul. Wodzisławska 88,

44-352 Czyżowice

NIP: 647-106-12-40